Eureka Springs, Arkansas, on Spring Street (photo by Sheila Scarborough)